Yüz Yüze Eğitime Hazırlık ve Planlama Ödenmelidir

Yüz Yüze Eğitime Hazırlık ve Planlama Ödenmelidir

Bilindiği üzere 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma – yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesindeki;  "a) Ders yılı içinde; 1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir."hükümlerine ve "Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme" başlıklı 9. maddesindeki hükümlerine istinaden öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere hazırlık ve planlama ek ders ücreti  ödenmesi hususunda aşağıdaki görüş yazılarını yayınlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün  Nevşehir Valiliğine yazmış olduğu 17.05.2016 tarih ve 5486568 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Giresun Valiliğine yazmış olduğu 11.01.2016 tarih ve 300356 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün  Manisa Valiliğine yazmış olduğu 28.02.2017 tarih ve 2619872 sayılı yazısını  indirmek için tıklayınız. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kastamonu Valiliğine yazmış olduğu 01.02.2016 tarih ve 1105730 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız.

Bakanlığın bu görüş yazıların da özetle; "Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere, rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." açıklamalarına göre de hazırlık ve planlama ek ders ücreti destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ödenmektedir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. maddesi (a) bendi 6. fıkrasındaki; "Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre de Atölye ve Laboratuvar Öğretmenlerine, açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev verilmektedir.

Fakat açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan Atölye ve Laboratuvar Öğretmenlerine, hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmemektedir.

Ayrıca Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun "Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar" başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki; "İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükümlerince 5 yıl içinde ödenmeyen alacaklar ödenmektedir.

Öğretmenler genelde azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri için 30 saati doldurmadığından 2 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti almakta bu yazıya göre yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduracağından 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Girdiğiniz tüm yıllardan (yaz tatilleri, yarı yıl tatilleri dahil) itibaren okulunuza dilekçe vererek eksik olan hazırlık ve planlama ek dersinizi isteyiniz.

Haftada 3 saat hazırlık ve planlama alamayan öğretmenlerimiz bu dilekçeyi vereceklerdir.

Haftada 1 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 20 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Haftada 2 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı en fazla 3 saat ek ders ücreti verilmektedir.

Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir