ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKTEKİ BAZI MADDELERE DAVA AÇTIK

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKTEKİ BAZI MADDELERE DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere, 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay nezdinde açtığımız davada, 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin  9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen; “Ayrıca yoğunlaştırılmış eğitim programına göre işletmelerde mesleki eğitim haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilir.” hükmünün; 13. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında; açık öğretimden örgün ortaöğretim kurumlarına geçişlerde yaş vb şartlara yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile nakillerin aylık yapılmasına izin verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin;  15. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Fen, sosyal bilimler, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez.” hükmünün; 17. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; Sağlık Kurulu Raporu şartına ve hangi bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerisinin alınacağına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 30. maddesi ile; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 52 nci maddesine eklenen “(3) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında birinci dönem sonunda her sınıf seviyesinde alan/dal değişikliği de yapılarak nakil geçişi yapılan öğrencilerin ikinci dönem puanı yılsonu puanı olarak değerlendirilir.” hükmünün; 32. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “..son haftaları..” ibaresinin; 38. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78 inci maddesinin 2. fıkrasında; mesai saatleri dışındaki çalışmaların isteğe bağlı ve ücret karşılığı yapılması şartına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 7. Fıkrasının ve 8. Fıkrasının; 42. maddesi ile eklenen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84/A maddesinin; (c) bendinde yer alan “son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu” ibaresinin; 45. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.” cümlesinde, okul iş güvenliği yürütme kurulunun sorumluluğuna yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; 49. maddesi ile; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine eklenen; “Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda bu süre öğretmenler kurulu kararıyla 30 dakikaya kadar çıkarılabilir.” ibaresinin; aynı fıkraya eklenen h bendinde geçen “h) Nöbetçi öğretmen çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerinin etüt çalışması yapmalarını sağlar.” ibaresinin; 60. maddesi ile değiştirilen; 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin144 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki eğitim ve staj yapacakları işletmelerde aranacak kriterlerin okullarda kurulacak ayrı bir komisyonca belirlenmesi ve bu komisyonların yetkilendirilmesi kuralına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve devamında iptalini talep ettik.

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir