Neden Sendikalı Olmalıyım?

Çağdaş toplumun bilinçli bireyleri olmak,

Gelişmiş demokrasinin gereği olan katılımcılığı sağlamak,

Hep birlikte kamu çalışanlarının, milletimizin ve devletimizin geleceğine yön vermek,

İçeriği ve hedefleri bakımından millî, yöntemi ve araçları bakımından bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi oluşturmak,

Ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerimizi korumak; günün koşullarına ve insan onuruna yakışır düzeyde geliştirmek,

Liyakatin esas alındığı bir düzende itilip horlanmaktan, sürgün ve kıyımdan kurtulmak,

Haksız, hukuksuz ve gerçekçi olmayan keyfi uygulamalara son vermek,

Adil yönetim, adil çalışma şartları, adil ve eşit ücrete, kavuşmak,

“Güç” olarak, hakkımız olanı almak ve kötü gidişatımıza son vermek,

Toplumda yeniden saygınlık kazanmak için,

Onurlu, dürüst, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla hak arama mücadelesinde yer almalı, örgütlü olmalıyız.

Çünkü sendikasız çalışan, hakları işverenin insafına kalmış yetim ve öksüz çocuk demektir.

Evet: Sendika; ama hangi sendika?