“Milli Eğitim Yetkililerini Uyarıyoruz!”

“Milli Eğitim Yetkililerini Uyarıyoruz!”
Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Adına Şube Başkanı İsrafil Bayrak tarafından Milli Eğitim Bakanlığı?na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmeleri konusunda basın açıklaması yapıldı.
Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi Yönetim Kurulu Adına Şube Başkanı İsrafil Bayrak yaptığı açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 10.06.2014 tarih 29028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Buna bağlı olarak, Bakanlık Makamının 13.06.2014 tarihli ve 82370 sayılı onayı ile yönetici değerlendirme kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuz ekindeki takvime göre 14 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında kurum müdürlerinin değerlendirmeleri yönetmelik ekinde bulunan ek 1 formunda yer alan kriterlere göre değerlendiriciler tarafından yapılacaktı. Ancak 19 Ağustos itibarıyla henüz yapılamamış ve dolayısıyla ilan edilememiştir.

 

Kesin olmayan bilgilere göre 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü ilan edilebileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Bu sürecin, hukuksal normlara bağlı, objektif kriterlere göre ve şeffaf olarak işlemesi ve yapılan değerlendirme sonuçlarının ise hiçbir şaibeyi taşımaması temennimizdir.

 

Türk Eğitim-Sen Artvin Şubesi olarak  bu süreci, genel merkezi, hukuk büroları şube yönetimleri ve ilçe temsilcilikleri aracılığı ile izleyecek, üyemiz olsun-olmasın tüm yöneticilerin değerlendirme işlemlerinde uğraması muhtemel haksızlıklara karşı bir dizi girişimde bulunacağımızı daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda dile getirmiştik.

 

Buradan bir kez daha İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yetkililerini uyarıyoruz;

 

Çıkacak değerlendirme sonuçlarının şaibeye açık olması halinde;  ilgililer kamuoyu önünde deşifre edilerek, yapılacak basın açıklamalarında kadirşinas Artvin Halkı’na şikâyet edilecektir.

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca değerlendirme süreci ve sonuçları istenecek, bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Tespit edilen hukuksuz uygulamalar için  ilgililer hakkında idare mahkemelerinde davalar açılacaktır.

 

Değerlendirme sürecindeki kamu görevlilerinden ihmali ve kastı olanlar tespit edilerek; 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Yasasının 257.maddesi ve 6086 Sayılı TCK’da Değişiklik Yapan Kanunun 1. ve 2. Maddeleriuyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Değerlendirme  sürecinde idare, takdir yetkisini kullanırken bazı ilkelere uymak zorundadır:

 

– idare, takdir yetkisini kamu yararı için kullanmalıdır,

– idare, takdir yetkisini gerekçeli kullanmalıdır.

 

Kısaca idare, takdir yetkisini gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan, bunları somut kanıtlarla destekledikten sonra, genellik, eşitlik, objektiflik, kamu yararı ilkelerine uygun ve takdir hakkını kullanmasına kendisini sevk eden nedenleri belgeleriyle birlikte gerekçe göstererek kullanmak zorundadır.

 

Değerlendirme süreçlerinde yönetmelik, uygulama kılavuzu, Türk Ceza Kanunu, İdari yargılama esasları çerçevesinde yukarıdaki açıklamalarımızın dikkate alınmasını hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

http://www.coruhpostasi.net/haber/5068/milli-egitim-yetkililerini-uyariyoruz.html

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir